Of het nu gaat om een vrije documentaire of een specifiek educatief project, onze werkwijze volgt min of meer hetzelfde pad. Centraal staat het uitgangspunt dat wat we willen overbrengen ook echt binnenkomt bij de doelgroep. De eerste fase, concept en scenario is dan ook cruciaal: dat is het moment waarop de vertaalslag naar de doelgroep gemaakt wordt. Daar steken we dan ook veel tijd in, liefst in voortdurend overleg met de opdrachtgever. Pas als er volledige duidelijkheid is over de effectiviteit en de middelen die we inzetten gaan we over tot fase 2, het produceren.

Zodra er een eerste montage gemaakt is of een ontwerp toonbaar is volgt opnieuw overleg: dit is het moment waarop de ideeën concreet beoordeeld kunnen worden. Zonodig wordt er aangepast en fijngeslepen en pas daarna volgt oplevering van het product.