NTR

NOS

NPS

Novib

Hivos

Voedingscentrum

KWF Kankerbestrijding

Vereniging van Scoliosepatiënten

Vereniging Ouders Kinderen en Kanker

Amnesty International

War Child

Consumentenbond

Teleac

Ikon

Human

VARA

NCRV

NOT

KRO

RVU

VPRO

Historisch Museum Amsterdam

Hogeschool Leiden

Rotterdamse Opleiding tot Verloskunde

Hoofdagentschap voor de Detailhandel

Uitgeverij Zwijsen

Ingeborg Douwes Centrum

Contactgroep Myeloom en Waldenström patiënten

Stichting Kind en Ziekenhuis

Stichting Eerebegraafplaats

Leraar24

Atelier Ignatia

Rock & Roll Vereniging Gel

Taborhuis

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

ITTA

CLAT-Nederland

Ariel Film Produkties

Bureau Internationale Jongerencontacten

Brandweer Nederland

en particulieren