IMG_1637 broch omslag kleiner


Serie van 15 voorlichtingsbrochures voor ouders met een kind met kanker, waarin wordt ingegaan op oorzaken, kenmerken,
behandelingsmogelijkheden en gevolgen van de specifieke vormen van kanker bij kinderen.
Tekst: Nel Kleverlaan. Vormgeving: Anne Lammers.
Opdrachtgever: Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK)


brochure VOKK 2 IMG_4958 kleiner
brochure VOKK 3 IMG_4957 kleiner